Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

... Johanna Sylvander

Johanna Sylvander

"...Zombie-filmer ger oss inblick i hur grupper hanterar extrema kriser"

Vem är du?

Jag forskar och undervisar i företagsekonomi vid Linköpings universitet och disputerade under våren 2020. Avhandlingens övergripande syfte var att utforska innebörden av professionalism och oberoende för potentiella, nuvaran­de och före detta revisionsmedarbetare.

Du är ny ansvarig för bokrecensionerna i tidskriften. Vad ser du mest fram emot?

Förutom att få inblick i ny intressant litteratur, få lära känna mina företagsekonomiska kollegor i landet lite bättre och med deras hjälp förmedla den kunskap som finns att få i svensk och internationell företagsekonomisk litteratur till en bredare publik.

Du har ett stort filmintresse. Vilka filmer skulle du rekommendera någon som vill förstå företagsekonomi bättre?

Det beror på vilken aspekt av företagsekonomi man vill förstå bättre. Dokumentären om storföretaget Enron, The Smartest Guys in the Room, visar hur en korrupt organisationskultur, via redovisningen, skapar globala problem, medan exempelvis Zombie-filmer och serier ger oss inblick i hur grupper hanterar extrema kriser.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Rollen bör vara kopplad till företagsekonomins kärna, nämligen frågan om hur resurser används effektivt där hänsyn även tas till etiska aspek­ter. Hur organiserar vi oss bäst och använder de resurser vi har på ett sätt som gynnar samhället i stort?

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Min uppfattning är att kompetensförsörjning är en viktig fråga i flera sektorer. Kompetens ser ut att vara en trång sektor i flera branscher, som exempelvis inom sjukvården, vilket Coronakrisen synliggjort än mer, och inom redovisning och revision i praktiken och akademin. Mänsklig kompetens är en knapp resurs som är svår att styra, och som kan tänkas få en större betydelse i en mer automatiserad värld.

Varför?

För att säkerställa att vi har rätt kompetens och tillräckligt av den i både offentlig och privat sektor. Vi som akademiker har en viktig roll att fylla som kunskapsbärare, kunskapsförmedlare, och kunskapsförnyare och bör leda debatten om vilken typ av väsentlig kompetens och kunskap som behövs för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Läs fler intervjuer