Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Andrea Lucarelli

Andrea Lucarelli

"Digitalkulturens roll vid skapandet av politiska partier tittar jag närmare på"

Vem är du?

Andrea: Jag är lektor i marknadsföring på Stock­­holm Universitet samt är affilierad forskare vid Centre för Sport and Business på Handelshögskolan. Min forskning undersöker marknads­föringslogiken i politiska, offentliga och ideella sammanhang. Man kan säga att jag tycker det är spännande att undersöka hur marknads­förings­logiken etablerar sig i samhället.

Vad arbetar du med just nu?

Förutom förberedelser för mina kurser i höst håller jag på med några olika projekt och artiklar. Till exempel tittar jag närmare på rollen av digitalkultur i skapandet av nya politiska ­partier som Five Star Movement och Pirate Party. Andra projekt handlar om idrott, som Video ­Assisant Refeee (VAR) samt varumärkesengagemang. Slutligen har jag några pågående projekt om platsvarumärkning, både ifrån ett historiskt och politiskt perspektiv, främst relaterade till begreppet ”Norden”, där jag är redaktör för en bok om nordisk platsvaru­märkning.

Hur skulle du beskriva företagsekonomiskt tänkande?

För mig innebär företagsekonomiskt tän­kande att allt i vårt samhälle betraktas som företagsekonomi. Människor betraktas som ­konsumenter och förväntas bete sig som varu­märken. Politiska partier och offentliga aktörer adresserar oss som konsumenter och inte ­invånare, samtidigt som vi betraktar dem som leverantörer av varor och tjänster.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Som sagt, vi lever i ett samhälle där företagsekonomins tänkande genomsyrar vårt liv. Då är företagsekonomins roll central och viktig. Inte bara som hjälpmedel till olika företag men också som kritik för att belysa mörka sidor. Jag välkomnar en samhällsdebatt där företagsekonomiska forskare och företag spelar en central roll för att skapa en kritisk förståelse av dessa processer.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

I mina ögon det är en identitetsfråga som handlar om hur forskare och företagare vill bli ihågkomna i framtiden? Företagsekonomi handlar inte enbart om ”business”, utan är en möjlighet att skapa och leda vårt framtida samhälle.

Varför?

Därför att vi måste inse att en företagsekonom i dag har mer makt och möjligheter än för 80 år sedan. Till följd av en neoliberal ”acceleration” av samhället, har det företagsekonomiska äm­net en lika viktig uppgift att förklara och förstå samhället som statsvetenskap, sociologi och medicin.

Läs fler intervjuer