Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Anna Jonsson

Anna Jonsson
Foto: Sebastian Borg

Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och forskare vid Score. Hon forskar om kunskap och lärande i organisationer och samhället, och intresserar sig för olika sätt att kommunicera forskning. Anna ingår i redaktionsrådet och var mellan 2016 och 2020 redaktör för bokrecensioner i Organisation & Samhälle.

I Organisation & Samhälle:

Ledarskap, ledarskap … men inget lärande?

Att nå bortom grupp­tän­kandet – ett konststycke!

Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare

Utredningsmetodik Bokrecension

Samtal med Anette Hallin och Stefan Sveningsson

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.