Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Josef Pallas

Josef Pallas

Josef Pallas är verksam vid Företagsekonomiska institu­tionen, Uppsala universitet. I sin forskning studerar han före­komsten och effekter av olika idéer och föreställningar om styrning och organisering av framförallt offentliga verksamheter. Hans senaste projekt och publikationer handlar om pandemins effekter på välfärdsprofessioners arbetsvardag samt om kollegiala styrformer i professionella byråkratier.

I Organisation & Samhälle:

Mediespökets betydelse för styrning, organisering och ledning av äldreomsorgen

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.