Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Lena Lid Falkman

Lena Lid Falkman

Lena Lid Falkman är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, där hon fortfarande forskar. Hon har också ett lektorat i arbetslivsvetenskap vid Karlstad Universitet. Lid Falkmans fokus är organisation och ledarskap. Hon har särskilt studerat hur digitaliseringen förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder. Lena har studerat ledarskap och självledarskap i olika kontorstyper, hur kommunikation i social media förändrar relation ledare-medarbetare och hur digitala arbetssätt skapar utmaningar, men också möjligheter.

I Organisation & Samhälle:

Framtidens kontor? Nygammalt paradigmskifte på det aktivitetsbaserade kontoret

Sociala medier som ett sätt att skapa ett nytt (arbets)liv

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.