Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lisa Källström

Lisa Källström är docent i företagsekonomi vid Fakulteten för Ekonomi, Högskolan Kristianstad. Hennes forskning handlar om platsmarknadsföring och samskapande av värde i olika kontexter.

I Organisation & Samhälle:
Samverkan – ett vagt begrepp eller demokratiskt ideal?”

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.