Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Mari Paananen

Mari Paananen

Mari Paananen är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs ­universitet. Hennes forskning ­fokuserar bl.a. på företags finan­siella rapportering och externa kommunikation och berör områdena miljörelaterad redovisning, sociala nätverk och resultatpåverkande åtgärder.

I Organisation & Samhälle:

De osynliga miljö­skulderna och risken för ­felvärdering

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.