Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Mia Larson

Mia Larson

"...jag är intresserad av le­darskap och har certifierat mig som ledarskapscoach"

Vem är du?

Jag är en göteborgska som job­bat på Lunds universitet många år och dessförinnan på Handelshögskolan i Göteborg ännu fler år. Professor i företagsekonomi, och har alltid ar­betat i gränslandet organisation/marknads­föring, och även ­tvärveten­skapligt inom tjänsteforskning såsom turism och eve­ne­mang.

Du har precis blivit professor på Karlstad ­Business School, Karlstad universitet. Berätta!

Ja, de utlyste en attraktiv tjänst med placering på Centrum för tjänsteforskning som jag nappade på. Det är riktigt kul att byta arbetsplats med ny miljö, nya kollegor och som nu ett nytt forskningsprojekt om hur användardata används av fö­retag i sina affärsmodeller. Att börja en ny tjänst på di­stans har varit något märkligt och det är skönt att vi nu får vara på plats igen.

Berätta något spännande som vi inte vet om dig!

Mia: Jag har nyligen börjat intressera mig för le­darskap och coaching i samband med att jag gick en utbildning under ett års tid och certifierade mig som ledarskapscoach. Coaching är användbart på många sätt, både som ett verktyg i personligt ledarskap och i yrkesrollen med till exempel studenter i utbildningssammanhang och kollegor i forskningsprojekt.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Att lära ut teorier, modeller och tankesätt kring företagande och relationen mellan företag och samhälle, samt att lära studenter att ifrågasätta dessa och att senare i sin yrkesroll kunna reflektera över förändring ut­ifrån ett etiskt, rättvise- och hållbarhetsperspektiv.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Att utveckla kunskap som är relevant för det sam­hälle vi lever i nu. Det som bör vara mest fokus på är givetvis hållbarhet. Företagsekonomi har haft mycket fokus på endast ett ben i triple-bottom-­line perspektivet, ekonomisk hållbarhet, men vi bör fokusera mycket mer på de andra benen, den miljömässiga och sociala hållbarheten.

Varför?

Det är viktigt att lyckas följa med i tiden med klimatuppvärmningen, Corona-epidemin, digitaliseringen, politisk polarisering etc. som gör att förutsättningar för företagande ändras drastiskt. Det är därför oerhört viktigt att företagsekonomin innefattar nya framväxande eko­nomier, företagsformer och konsumtionsmönster, inte bara de konventionella, och tittar på dessa med hållbarhetsglasögonen på.

Läs fler intervjuer