Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Monika Kostera

Monika Kostera

Monika Kostera är professor vid Kulturinstitutet, Jagiellonska universitetet i Kraków, Polen, och gästprofessor vid Söder­törns högskola. Hennes forskning handlar om alternativ organisering och orga­nisatorisk föreställningsförmåga; hon publicerar dikter på polska, engelska och svenska.

Att läsa Bauman i osäkra tider – eller: ”det baumanska fönstret”

Att organisera hopp i en brytningstid

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.