Tagg: Konsumtion

2015/01

Konsumismen | av Peter Svensson

”Lösningarna på konsumtionssamhällets problem ser olika ut beroende på vem som formulerar problemet. Denna kritik är viktig men kan man lösa konsumtionssamhällets grundproblem med bättre eller mindre konsumtion?” Konsumtionssamhället avigsidor är idag allmänt tankegods. Att kritisera konsumtionssamhället för att bidra till kulturskymning och för att lägga grunden för den stundande apokalypsen ses idag knappast som uttryck för en tillbakasträvande politik. Konsumtionssamhället […]

2015/01

Marknadsföringens bredare betydelse | av Sara Rosengren

”Marknadsföring, varumärken och reklam diskuteras idag i många olika sammanhang. Den uppmärksamhet som marknadsföringen får i dessa sammanhang visar på dess bredare betydelse och att den påverkar fler än företagets kunder.” Idag ska allt marknadsföras: inte bara produkter utan även företag, myndigheter och politiker. Till exempel ökar användningen av så kallad ”corporate branding” där stora konsumentvaruföretag såsom Procter & Gamble, Coca […]

2015/01

”Aktivism” i den nya kapitalismens kultur | av Cecilia Cassinger

”Varuaktivism har beskrivits som en form av politiskt handlande i ett konsumtionssamhälle. Denna typ av aktivism tenderar dock att vara verkningslös eftersom den inte kan förändra grundförutsättningarna för de orättvisor som är föremål för aktionerna.” Konsumenten förväntats i allt större utsträckning påverka samhället genom medvetna konsumtionsval. Att vara en god konsument är också att vara en god medborgare. Detta […]

2015/01

Mer diskussion om konsumtion | av Karin M. Ekström

”Det behövs mer kunskap och mer diskussion om konsumtionsfrågor.” Skandaler om köttfärs, hästkött och fläskkött får initialt stort intresse i media, men därefter avtar intresset. Vem granskar utvecklingen av vad som sker efter skandalerna? Kan den enskilde konsumenten göra sin röst hörd? Varför engagerar sig inte fler konsumenter i konsumentfrågor? Varför saknas en konsumentorganisation med direktmedlemskap […]

2015/01

Hållbar konsumtion eller ”corporate branding”? | av Cecilia Solér

”Modeföretag marknadsför kläder på ett sätt som döljer hållbarhetsproblemen.” Varför handlar svenska konsumenter allt mer kläder trots att medierna rapporterar om bomullsodlingens miljöbelastning, urusla arbetsvillkor för sydostasiatiska textilarbetare och rester av hormonstörande ämnen i kläder? Den hållbarhetsdebatt som pågår i samhället verkar inte påverka klädkonsumtionen nämnvärt. Eftersom planeten jorden inte förmår att bära ständiga konsumtionsökningar bland välbärgade […]

2015/01

Om avståndet till naturen och oviljan till hållbar konsumtion | av Karl Johan Bonnedahl

”Utmaningen är monumental. Våra ekonomiska begrepp och förhållningssätt har utvecklats under en period då människan lyckats forma och exploatera naturen i sådan grad att vi förletts tro att alla värden skapas i samhället, mellan individer och organisationer.” Konsumtion är ett av dessa begrepp som förenar stor samhällelig betydelse med en vanligtvis låg grad av reflektion. Bortom statistiska kategorier och konkreta […]