Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Org-Sam header - "Rekonstruktion"

Tidskriften Organisation & Samhälle bjuder in till temat Dystopiska och utopiska föreställningar om organisering och styrning

Läs mer och skicka in din text på tema ”Dystopiska och utopiska föreställningar”.

Dela denna artikel

Till detta temanummer av Organisation och samhälle välkomnar vi bidrag som berör förståelsen av organisering och företagande utifrån dystopier och utopier. Vi välkomnar särskilt bidrag som på ett teoretiskt eller konceptuellt diskuterar och funderar kring framtidens organiseringsformer såväl inom den privata som den offentliga sektorn. Vi ser gärna att skribenter från andra ämnesområden än företagsekonomi också deltar i diskussionen om framtidens organiseringsformer.

Organisationer, oavsett om de är offentliga eller privata, bygger på föreställningar om vad som kännetecknar goda verksamheter. Dessa föreställningar kan bottna i förhoppningar, inbillningar, drömmar, mardrömmar, antaganden, inspirationer och så vidare. Dessa föreställningar både möjliggör och förhindrar organisatorisk utveckling, ofta utan att vi reflekterar över det. I det här temanumret vill vi utforska hur föreställningar av dystopisk och utopisk karaktär kan användas som centrala aspekter för samhällets förmåga att möta och hantera framtidens utmaningar, till exempel i form av den antropocena tidsåldern, global migration, storskalig krigsföring, bred ekonomisk nedgång, eller pandemiska utbrott för att nämna några.

Exempel på frågor som kan belysas inom ramen för temanumret, men som inte ska ses som uteslutande, är:

– Hur kan vi möjliggöra en rörelse bortom det klassiska byråkratiparadigmet och är det nödvändigtvis något inneboende gott i en sådan rörelse?

– Vilken roll spelar utopier och dystopier i redovisning?

Hur påverkar antaganden och föreställningar om framtidens utmaningar organisatorisk utveckling inom den offentliga eller privata sektorn?

– Vilken roll spelar kulturella och etiska värderingar i att forma föreställningar om framtidens organiseringsformer?

– Hur kan olika ämnesområden, såsom filosofi, företagsekonomi och samhällsvetenskap, samarbeta för att bättre förstå och forma framtidens organiseringsformer?

Tidslinje
– Utkast på artikelförslag senast 15 januari 2024.

– Fullt genomarbetat manus senast 30 april 2024.

– Planerad publicering hösten 2024.

Gästredaktörer
Tom Karlsson, docent på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Tom.Karlsson@gu.se


Klicka här för att skicka in ditt bidrag.

Sociomateriella perspektiv kan hjälpa oss förstå skolans IT-utmaningar
Kritiken mot regeringens hantering av covid-19 handlar ofta om en felaktig förståelse för hur staten styrs och organiseringens roll i detta.
Intresset riktas ofta mot granskare och granskningsarbete, men vad händer egentligen i de granskade organisationerna?
Vi måste komma ifrån tänkesättet att tillväxt i sig är eftersträvansvärt
Samspelet mellan kontroll och förtroende är mer komplext än många tror.