2019/02, Gästredaktörer

Tommy Jensen, gästredaktör för Tema Företagsekonomiskt tänkande. Nr 2/2019

Tommy Jensen är professor i företagsekonomi och arbetar vid Stockholms universitet, Stockholm Business School. Tommy undervisar ekonomer i etik och hållbar utveckling. Hans forskning riktar sig mot de dilemman som uppstår då det privata möter det offentliga samt organisationers roll och ansvar i samhället. Hans senaste böcker är Globalisering och Organisation och Ansvar.
Tommy Jensen ingår i Organisation & samhälles redaktion.

Tommy Jensen är gästredaktör för Tema Företagsekonomiskt tänkande, nummer 2 2019.