Hoppa till innehåll

Tommy Jensen

Tommy Jensen

Tommy Jensen är professor i företagsekonomi och arbetar vid Stockholm Business School. Tommy undervisar ekonomer i etik och hållbar utveckling. Hans forskning riktar sig mot de dilemman som uppstår då det privata möter det offentliga samt ­organisationers roll och ansvar i samhället.

Tommy Jensen ingår i Organisation & Samhälles redaktionsråd.

I Organisation & Samhälle:

För dåliga etiska kunskaper och färdigheter i ledningen

Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning, Rolf Lind, Studentlitteratur, 2014. Bokrecension

Från skuld till handling

Hur mycket tävlan tål vi?

Dokumentärfilm som företags­ekonomisk forskning?

 

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.