Thomas Andersson

Thomas Andersson arbetar som biträdande professor vid Högskolan i Skövde där han också leder forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens. Han forskar framförallt om ledarskap, medarbetarskap, professioner, förändringsarbete och identitet.

I Organisation & samhälle:

Att leda genom medarbetarskap

Print Friendly, PDF & Email