Stefan Arora-Jonsson

Stefan Arora-Jonsson är professor i företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle. Hans forskning rör konkurrensens organisering och organisatoriska konsekvenser.

Stefan är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala ­universitet.

Han var gästredaktör i nummer 1, 2019

I Organisation & Samhälle:

Konkurrens som ­organisation