Anna Fyrberg Yngfalk

Anna Fyrberg Yngfalk är lektor och fil. dr i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Hennes forskning handlar om marknadsföring och servicekulturens utveckling i gränslandet mellan kommersiella och ideella organisationer.

I Organisation & samhälle:

Ska vi konsumera oss till hälsa? 2015/02

Print Friendly, PDF & Email