Kristina Jonäll

Kristina Jonäll är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är årsredovisningens innehåll och hur detta kommuniceras till användarna, framförallt delarna som rör hållbarhet.

I Organisation & samhälle:

Redovisning för hållbarhet – kommunikation genom integrerad rapportering

Print Friendly, PDF & Email