Svenne Junker

Svenne Junker är ekonomie doktor i företagsekonomi och arbetar vid Score (Stockholms centrum för offentlig sektor), Handelshögskolan i Stockholm. Hans avhandling Att skapa gemenskap – hur beslut fattas i en EU har tilldelats Oskar Sillén-priset för årets bästa avhandling i företagsekonomi 2014.

I Organisation & samhälle:

Seger för den svenska förvaltningsmodellen i Europa

Print Friendly, PDF & Email