Jan E Persson

Jan E Persson är ekonomie doktor i företagsekonomi från ekonomihögskolan vid Lunds universitet och universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap. Han har vid sidan av sin forskning om tjänsteverksamheter under många år arbetat med kompetens- och verksamhetsutveckling inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

I Organisation & samhälle:

Bilindustrins metoder ger ingen effektiv välfärd

Print Friendly, PDF & Email