Anna-Karin Stockenstrand

Anna-Karin Stockenstrand är universitetslektor i företagsekonomi, särskilt externredovisning och finansiering vid Uppsala universitet. Hon doktorerade på Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat på Finansinspektionen. Anna-Karin bedriver forskning kring hur svenska banker påverkas av internationella redovisningsregler.

I Organisation & samhälle:

Vackra ideal och krassa verkligheter – om redovisning och varför vi tror på den

EBA och de magiska bankreglerna

Att leda för jämställdhet

Print Friendly, PDF & Email