Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm Hallström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskningsledare på Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Förutom intresset för frågor om legitimitet och auktoritet inom områden som internationell standardisering, miljömärkning och olika granskningspraktiker, intresserar sig Kristina även om frågor om makt inom kommunalt stadsutvecklingsarbete.

I Organisation & samhälle:

Väktare eller affärspartners? Certifieringsrevisorers dubbla roller

Print Friendly, PDF & Email