Ulrika Westrup

Ulrika Westrup är ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi på institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentliga organisationer. Hennes forskningsområden är tjänsteverksamheter, ledarskap och verksamhetsstyrning.

I Organisation & samhälle:

Bilindustrins metoder ger ingen effektiv välfärd

Print Friendly, PDF & Email