Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Viktor Elliot

Viktor Elliot

"Tuffe Viktor - ständiga bus och rymningsbenägenhet..."

Vem är du?
Viktor: Forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Min avhandling tar avstamp i institutionell teori för att analysera förändring av svenska bankers styrsystem sedan avregleringen i mitten på 1980-talet. Särskilt fokus ägnas åt interprissättning som är en av de viktigaste styrmekanismerna i en bank och hur denna tar sig uttryck i små och stora banker.
Vad arbetar du med just nu?
Viktor:
Jag är involverad i tre forskningsprojekt som alla berör banker och styrning. Projekten handlar om (i) överskuldsättning hos unga, (ii) finansiella flöden i leveranskedjor och (iii) regelarbitrage. Gemensamt för alla tre projekten är att de har stor samhällsrelevans och inbegriper forskare från många olika discipliner. Utöver forskningen har jag precis tillträtt som lektor i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning och IT. I min nya roll hoppas jag kunna stärka digitaliseringsinslaget i Handelshögskolans kursutbud.
Berätta något spännande som vi inte vet om dig!
Viktor: Som ung gav jag mig själv epitet ”Tuffe Viktor”. Detta innebar notorisk rymningsbenägenhet, ständiga bus (såsom att doppa min lillasyster i tjära eller måla om grannens garagegolv) och annat som gjorde livet svårt för mina föräldrar
Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?
Viktor: Att tillse att människor som arbetar i företag har rätt verktyg för att hantera sin vardag. För forskaren innebär det att kliva in i företagen och analysera hur de anpassar sig till sin omvärld.
Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?
Viktor: Att diskutera hur företag kan anpassa sig och utveckla nya verktyg för att möta de stora samhällsförändringarna såsom politisk oro, ökad protektionism, hållbarhet och digitalisering. För oss forskare ställer detta stora krav på samarbete mellan olika ämnesområden.
Varför?
Viktor: Den kontext i vilken företag verkar spelar stor roll för att forma de processer och rutiner som styr hur de anställda förhåller sig till sitt dagliga arbete. Om kontexten förändras är det sannolikt att även processer och rutiner måste ändras för att företaget ska överleva. Det sägs att den enda människan som uppskattar förändring är spädbarnet som behöver ny blöja… men jag tror att vi människor gillar förändring bara vi kan se nyttan. I en företagsekonomisk kontext innebär detta nya verktyg som kan fungera som ett stöd i det dagliga arbetet.

Läs fler intervjuer