Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Mattias Haraldsson

Mattias Haraldsson

"Jag ville bli möbelsnickare, det vill jag fortfarande"

Vem är du?

Jag är biträdande lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning. Jag har en bakgrund inom revisionsbranschen och mycket riktigt så handlade min avhandling om relationen mellan redovisningsnormering, revision och redovisningspraktiken med inriktning mot kommunal sektor.

Vad arbetar du med just nu?

Förutom lärargärningen arbetar jag med tre frågor just nu. Alla i start­blocken. Ett projekt handlar och syfte och struktur med kommunala koncerner med inriktning på styrförutsättningar. Vidare arbetar jag med en utvärdering av samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av våra sjukaste medborgare. Slutligen har jag initierat ett projekt som handlar om investeringar inom kommunal vattenverksamhet.

Berätta något spännande som vi inte vet om dig!

Jag ville bli möbelsnickare, vill fortfarande. Men det var bara jag som sökte utbildningen när jag skulle börja gymnasiet så den lades på is det året. Se vad det blev av mig istället …

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Generellt måste all forskning försöka stärka positionerna kring forskningsetik och metodik, i tider av fusk och alternativa fakta. Företagsekonomins roll i samhället anser jag ska präglas av en kombination av ett kritiskt och ett pragmatiskt förhållningssätt. Vi ska både kritiskt följa upp vad som händer i och omkring organisationer, men också jobba med modeller och verktyg som går att tillämpa i praktiken.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Ämnet är så brett, men jag som är rotad i offentliga frågeställningar så torde de viktigaste frågorna handla om befolkningsförändringar, enorma investeringsbehov och kvalitet i verksamheten.

Varför?

Detta är reella utmaningar för offentlig verksamhet och eftersom vi som företagsekonomer arbetar med frågor som har med organisation, styrning, finansiering och redovisning att göra, så kan vi från olika infallsvinklar studera och bidra till kunskap om konsekvenserna och utmaningarnas karaktär för den offentliga sektorn. Förhoppningsvis kan vi också identifiera vägar framåt.

Läs fler intervjuer