Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

11 december, 2023

Författare

Linda Soneryd

Linda Soneryd är professor i sociologi vid Örebro universitet och forskningsledare på Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Läs mer »
Författare

Elena Bogdanova

Elena Bogdanova disputerade vid Max Planck-institutet i Köln och är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Läs mer »
Författare

Kim Eriksson

Kim Eriksson är lektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Hans forskning handlar om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Läs mer »