Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Alexander Löfgren

Alexander Löfgren

Alexander Löfgren är doktor i industriell ekonomi och organisation vid KTH, och numera utvecklare av kollektiv intelligens i offentlig och privat sektor. Alexanders forskning kretsar kring meningsskapande i organisationer och komplexa uppgifter, och han är författare av boken ”Smart samarbete” (2022).

 

I Organisation & Samhälle:

Näringslivets tuffare tider kräver smartare samarbete

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen