Hoppa till innehåll

Susanna Alexius

Susanna Alexius
Foto: Juliana Wiklund

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Score ­(Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). ­Alexius forskning handlar om moderna styrideal och styr­former och olika typer av organisationers förhållande till ­förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvars­fördelning på marknader samt hybriditet är centrala teman i hennes forskning.

I Organisation & Samhälle:

Med kritisk blick på delningsekonomin

Tillitsparadoxen – när fortsatt NPM-styrning främjar tillit

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.