Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Susanna Alexius

Susanna Alexius
Foto: Juliana Wiklund

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Score ­(Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). ­Alexius forskning handlar om moderna styrideal och styr­former och olika typer av organisationers förhållande till ­förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvars­fördelning på marknader samt hybriditet är centrala teman i hennes forskning.

I Organisation & Samhälle:

Med kritisk blick på delningsekonomin

Tillitsparadoxen – när fortsatt NPM-styrning främjar tillit

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.