Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Alina Lidén

Alina Lidén

Alina Lidén är universitetslektor vid Institutionen för tjänstevetenskap, och verksam vid Centrum för offentliga organisationer (CLOO), Lunds universitet. Hon intresserar sig om frågor om samtida arbetslivets utmaningar, samt samverkan mellan organisationer, organisering och ledning.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen