Skip to content

MEDVERKA!

Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

REKONSTRUERA

TEMA

TEMA

TEMA

Andreas Linderyd

Andreas Linderyd

Andreas Linderyd är ekonomie doktor och affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Han disputerade år 2020 på Åbo Akademi med avhandlingen De varumärkeskluvna: Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i ideell och offentlig verksamhet.

I Organisation & Samhälle:

Vad händer om partierna förlorar sina medlemmar?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.