Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Anna Krohwinkel

Anna Krohwinkel
Foto: Håkan Målbäck

Anna Krohwinkel, ek. dr, är forskningschef vid stiftelsen Leading Health Care. Hennes expertområden inkluderar frågor kring hälso- och sjukvårdens styrning, organisering och utveckling. Hon har nyligen redigerat boken Moderna Policies: Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt.

I Organisation & Samhälle:

Mot en modern styrning av vården

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen