Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Anna Wettermark

Anna Wettermark

Anna Wettermark är lektor vid Företagsekonomiska in­stitutionen vid Stockholms universitet där hon undervisar i organisation och entreprenörskap. Annas forskning handlar om socialt entreprenörskap och rela­tioner i olika former av entre­prenör­skap.

I Organisation & Samhälle:

Ett tystlåtet entreprenörskap: från marknadstillit till professionstillit

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.