Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Annalena Glader

Annalena Glader

Annalena Glader är civilekonom, gymnasielärare och doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet. Hon studerar vilket innehåll som en gymnasieskola profilerad mot business och företagsamhet väljer att ge sin utbildning, varför denna bildning blir viktig samt vilka konsekvenser som det som tillerkänns ett värde får för skolans aktörer.

I Organisation & Samhälle:

Businessgymnasiets ­entreprenörskapsfostran

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen