Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakosta
Foto: Anna Hartvig

Apostolis Papakostas är pro­fessor i sociologi och forsk­nings­ledare för Reinvent: ­Cent­ru­m för studier om den dyna­miska staden, Södertörns hög­skola.

I Organisation & Samhälle:

Coronapandemin och det osynliga bläcket

 

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen