Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Stefan Arora-Jonsson

Stefan Arora-Jonsson

Stefan Arora-Jonsson är professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han arbetar inom fältet organisation med frågor som rör samhällets organisering.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen