Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell är centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon arbetar med två över­gripande forskningsområden: Kunskap och lärande i organisationer och Utbildningsledning.

I Organisation & Samhälle:

Styrkedjemetaforen – vad säger den om styrning och ledning i skolan?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen