Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Martin Blom

Martin Blom

Martin Blom är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsintresse spänner över breda områden som strategi, bolagsstyrning och ledarskap/följarskap. Han har publicerat artiklar, böcker och bokkapitel inom samtliga dessa områden, nyligen bland annat i Human Relations (med Mats Alvesson), Leadership (med Mikael Lundgren) och Corporate Governance – An International Review (med Cyrille Sardais och Josee Lortie).

I Organisation & Samhälle:

Företaget och dess roll(er) i samhället – fallet Findus

Chefen som amatörterapeut och trivselarbetare

 

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.