Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Christina Öberg

Christina Öberg

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Linnéuniversitetet och associerad till forskningsinstitutet Ratio. Hon är ordförande för Nordisk Företagsekonomisk Förening (NFF) och sitter i styrelserna för Läromedelsförfattarna samt två privata aktiebolag.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen