Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hans forskning handlar mestadels om medborgarskap och välfärd i migrationens Sverige.

I Organisation & Samhälle:

Jakten på jobb: Jobbsökarbranschen, arbetslivet och framtiden

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen