Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg är docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om styrning och organisering av offentlig verksamhet, med särskilt intresse för upphandling och granskning i olika former.

I Organisation & Samhälle:

”Undrar vad sjutton de ska hitta nu?”

Att verkställa marknaden

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen