Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Karin M. Ekström

Karin M. Ekström

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Högskolan i Borås. Forskningsprojekt de senaste tio åren handlar om återanvändning och återvinning av kläder och textil, kulinarisk turism, marknadsorientering av konstmuseer, konstmuseers betydelse för värdering av samtida konst och butiken som mötesplats.

I Organisation & Samhälle:

Mer diskussion om konsumtion

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.