Hoppa till innehåll

Bokrecension

Entreprenörskap – från tanke till handling

Entreprenörskap – från tanke till handling

Hans Landström och Marie Löwegren. Studentlitteratur, 2022.

Bokrecension av Tommy Larsson Segerlind

Entreprenörskap – från tanke till handling

Entreprenörskap – från tanke till handling

Hans Landström och Marie Löwegren. Studentlitteratur, 2022.

Bokrecension av Tommy Larsson Segerlind

Ibland är det extra roligt att skriva recensioner. Speciellt när jag hittat en lärobok som man upplever att både studenterna och jag som lärare kommer få ut ett stort värde av. Jag kan redan här avslöja att boken Entreprenörskap – från tanke till handling av Hans Landström och Marie Löwegren har varit just en sådan angenäm upplevelse.

Jag läser boken som en mycket omfattande omarbetad reviderad utgåva av deras tidigare läroboken Entreprenörskap och Företagsetablering – från idé till verklighet (2009). Den tidigare utgåvan var dock en antologi och som jag uppskattade samt har undervisat på under många år men den hade antologins vanliga brister med ojämn kvalitet på kapitlen och inte alltid en sammanhållna helheten.

Därför har det varit speciellt glädjande att upptäcka att den nya boken har överkommit de tidigare bristerna och att Hans Landström och Marie Löwegren gjort en genomtänkt och stor omarbetning med en ny struktur på kapitlen samt tillfört nya pedagogiska inslag som verkligen lyfter boken som ett läromedel.

Viktigast av allt är att författarna har gjort en väl avvägd uppdatering av forsknings­läget. Detta är extra angeläget i ett ämne som entreprenörskap där det bland studenter och allmänheten florerar djupt förankrade mytbildningar om entreprenörskap och entreprenörer.

Boken är inledningsvis tydlig med att den utgår ifrån entreprenörskap som etablering av nya företag utifrån ett processperspektiv men där man även väver in forskning som utgår från andra definitioner på entreprenörskap.

Med en bred syn på företaget väver författarna naturligt in teman kring socialt företagande, samhällsnytta och hållbarhet. Boken tar upp entreprenörskap som en kollektiv process och lyfter även fram att företag kan ha flera grundare. Dock faller boken ofta tillbaka till ett individperspektiv på entreprenören i singularis.

Teamperspektivet finns i boken och vi vet att en entreprenör kan vara den som skapar ett grundarteam kring en affärsidé. Vi vet också att det inledningsvis kan vara en mer renodlad teamprocess där flertalet tar entreprenöriella roller och där det också kan dröja innan ett gemensamt mål med företaget utkristalliseras. Några av de avslutande fallbeskrivningarna i det sista kapitlet illustrerar just detta. Även om individperspektivet behövs så hade det varit bra om man mer tydligt stuckit hål på bilden av att entreprenörskapet nödvändigtvis cirklar kring en enskild individ.

Utifrån ett processperspektiv så är jag ­extra nöjd med att de i denna utgåva har lyft fram kapitlen kopplat till marknaden, försäljning och prissättning innan de kommer in på resursanskaffning. Att ett företag finns till för att det löser problem och skapar värden för kunder och andra intressenter samt att företaget långsiktigt ska leva på dessa intäkter är ibland inte det första som studenter föreställer sig. Studenterna inser inte alltid att det tidigt finns en poäng att ta kontakt med potentiella kunder parallellt eller innan man fokuserar på resursanskaffningen. Den tidigare lärobokens styrka var just kapitlen kring resursanskaffningsprocessen.

Att dessa delar nu kommer in i en ­annan struktur och med omarbetade kapitel skapar viktiga pedagogiska poänger och höjer lärobokens kvaliteter ytterligare. Entreprenörskapsområdet är ett komplext och brett forskningsfält och det är svårt att vara uppdaterad på allt. Ett tema där det tillkommit spännande forskning och problematiseringar, och som jag möjligen saknar i boken, är kring varumärkets roll vid företagsetableringar.

Författarna använder sig av och bryter av texten med koncept-, reflektions-, praktik- och verktygsrutor som fungerar väl med de teman som behandlas i huvudtexten. I andra läromedel så kan dessa inslag kännas påklistrade men här bidrar de verkligen med pedagogiska poänger. Jag uppskattar att läroboken sista kapitel består av ett antal väl valda och långa fallstudier som på ett bra sätt illustrerar bokens processperspektiv.

Det har inte alltid varit lätt att hitta bra läromedel inom entreprenörskap. Under de senaste åren har det dock dykt upp allt bättre litteratur och denna bok tillhör den skaran. Tack för det! Det slår mig också att boken mycket väl skulle kunna fungera på kurser i ämnet företagsekonomi för att introducera och integrera teman och frågeställningar från de olika delområden ämnet företagsekonomi består av.

Av Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind är lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

Dela denna artikel

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Tänk som ett träd

”Jag ligger och tittar ut genom fönstret på trädet i min trädgård. Hela dagarna, många dagar. …

Crazy is the new black

När jag skulle skriva denna krönika gick min första tanke till filmatiseringen av Joel Bakans bok The …

Följ oss på Facebook och Twitter

Thomas Andersson

"Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför"