Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Anna Fyrberg Yngfalk

Anna Fyrberg Yngfalk

Anna Fyrberg Yngfalk är lektor och fil. dr i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Hennes forskning handlar om marknadsföring och servicekulturens utveckling i gränslandet mellan kommersiella och ideella organisationer.

I Organisation & Samhälle:

Ska vi konsumera oss till hälsa?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen