Hoppa till innehåll

Maria Grafström

Maria Grafström

Maria Grafström är docent i företagsekonomi och organisationsforskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig
sektor (Score), Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om ledning och styrning av offentlig verksamhet med särskilt intresse för betydelsen av medier, medialisering och kommunikation.

I Organisation & Samhälle:

Synliga och hemliga: Näringslivets ägare i den mediala offentligheten, Lennart Bernhardtson, Agerings Bokförlag, 2013. Bokrecension

Organisatorisk resiliens: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?, Redaktörer: Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis, Studentlitteratur, 2014. Bokrecension

Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvar

Att göra osynliga tjänstpersoner synliga genom skönlitteratur. Bokrecension

Att nå bortom grupp­tän­kandet – ett konststycke!

Går det att utkräva ansvar för megaprojekt? Fallet Nya Karolinska Solna

Kommuninformationens bedrägliga lätthet – om coronaberättelser

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.