Hoppa till innehåll

Maria Grafström

Maria Grafström

Maria Grafström, docent i företagsekonomi, är verksam på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Marias forskning handlar främst om medier, nyhetsproduktion och organisationers kommunikation. Hon har även studerat hur medieinnehåll definierar och skapar förutsättningar för socialt ansvarstagande. Maria är aktuell med boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol. Maria Grafström ingår i Organisation & Samhälles redaktion.

I Organisation & Samhälle:

Synliga och hemliga: Näringslivets ägare i den mediala offentligheten, Lennart Bernhardtson, Agerings Bokförlag, 2013. Bokrecension

Organisatorisk resiliens: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?, Redaktörer: Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis, Studentlitteratur, 2014. Bokrecension

Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvar

Att göra osynliga tjänstpersoner synliga genom skönlitteratur. Bokrecension

Att nå bortom grupp­tän­kandet – ett konststycke!

Går det att utkräva ansvar för megaprojekt? Fallet Nya Karolinska Solna

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.