Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Cecilia Gullberg

Foto: Anna Hartvig

Cecilia Gullberg är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hennes forskning ligger i gränslandet mellan styrning, redovisning och organisering, med betoning på vad digitalisering kan ha för konsekvenser för transparens och ansvarsutkrävande.

I Organisation & Samhälle:

Digitalisering i skolan – ännu en utmaning för ­lärarprofessionen?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen