Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Gustaf Kastberg Weichselberger

Gustaf Kastberg Weichselberger

Gustaf Kastberg Weichselberger är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om styrning och organisering av kommuner och regioner.

I Organisation & Samhälle:

Värdebaserad vård – räddning eller ­återvändsgränd?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen