Skip to content

MEDVERKA!

Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

REKONSTRUERA

TEMA

TEMA

TEMA

Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård är docent och lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Kontexten för Annas forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer.

I Organisation & Samhälle:

Tillitsbaserad styrning i sjukvården – ersättningsmodellens roll

 

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.