Hoppa till innehåll

Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård är docent och lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Kontexten för Annas forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer.

I Organisation & Samhälle:

Tillitsbaserad styrning i sjukvården – ersättningsmodellens roll

 

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.