Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Håkan Håkansson

Håkan Håkansson

Håkan Håkansson är professor i internationell management vid Handelhøyskolen BI i Oslo samt en av initiativtagarna till det internationella forskarnätverket IMP. Han har publicerat en rad böcker och artiklar om företagsrelationer och industriella nätverk.

I Organisation & Samhälle:

Drömmen om effektivitet och innovation

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen