Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Johan Hansson

Johan Hansson är forskare på Institutet för personal och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om organisation och ledarskap i politiskt styrda organisationer.

I Organisation & Samhälle:

Tillit och verksamhetsanpassad styrning

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen