Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Tina Hedmo

Tina Hedmo

Tina Hedmo är verksam som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar framförallt på utvecklingen av nya former av styrning, ledning och organisering inom offentlig sektor och dess konsekvenser.

I Organisation & Samhälle:

När sjukvård ska kommuniceras – om en ny profession i granskningssamhällets kölvatten

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen