Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Helene Ahl

Helene Ahl

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Hennes avhandling från 2002; en kritisk granskning av forskningstexter om kvinnors företagande ur ett genusteoretiskt perspektiv, lade grunden för fortsatta arbeten inom området kvinnors företagande. 2023-25 deltar hon i ett stort EU-projekt om kvinnors företagande på landsbygden. Hon har också gjort en kunskapsöversikt om motivation och vuxnas lärande, forskat om lärande i arbetslivet och studerat integration av asylsökanden.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.